Web Content Display

Yleistä

Euroopan komission täytäntöönpanoasetus

 

Euroopan komission antamassa täytäntöönpanoasetuksessa määritellään tarkemmin REMITin soveltamisalaan kuuluvien liiketoimien raportointiin liittyvät yksityiskohdat. Raportointi toteutetaan ACERin ylläpitämään järjestelmään. Täytäntöönpanoasetukseen sisältyviä, raportointiin liittyviä asioita ovat muun muassa:

 • Luettelo raportoitavista sopimuksista
 • Liiketoimien raportoinnin määräajat eri sopimuksille
 • Raportointivelvollisten tahojen määrittely sopimustyypeittäin
 • Raportoinnista vastuussa olevien tahojen määrittely
 • Sisäpiirintiedon raportointia koskevat säädökset
 • Raportointiprosessia koskevat säädökset
 • Ilmoitettavien tietojen yksityiskohtia, ajoitusta ja teknistä muotoa koskevat säädökset

 

Acerin ohjeistus REMITin täytäntöönpanosta

ACER on laatinut ohjeistuksen REMIT -asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Ohjeistus ei ole oikeudellisesti sitova mutta sitä voidaan käyttää tulkinta-apuna avointen kysymysten ratkaisemisessa. Ohjeistus on pääasiallisesti suunnattu kansallisille täytäntöönpanoviranomaisille mutta sen lukemisesta on hyötyä myös REMITin soveltamispiiriin kuuluville markkinaosapuolille. Ohjeistusta päivitetään tarpeellisilta osin tulevaisuudessa.

 

Tukkutason energiatuotteet

REMIT-sääntelyyn kuuluvia tukkutason energiatuotteita ovat:

 • Sähkön tai maakaasun toimitussopimukset, jos toimitus tapahtuu Euroopan unionissa
 • Euroopan unionissa tuotettuun, kaupankäynnin kohteena olevaan tai toimitettavaan sähköön tai maakaasuun liittyvät johdannaiset
 • Euroopan unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon liittyvät sopimukset
 • Euroopan unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon liittyvät johdannaiset

 

REMITin soveltamisalueelle kuuluvat markkinaosapuolet

Kaikki tukkutason energiatuotteilla kauppaa käyvät tai niistä tarjouksia tekevät tahot kuuluvat REMIT-sääntelyn soveltamispiiriin. Markkinaosapuolia ovat muun muassa alla mainitut tahot:

 • Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ryhtyy liiketoimiin tukkumarkkinoilla (esimerkiksi energian tukkukauppaa käyvät myyjät ja ostajat, sähkön tai maakaasun tuottajat, maakaasun rahtaajat ja laivaajat, SSOt eli Storage System Operators, LSOt eli LNG System Operators sekä sijoituspalveluyhtiöt)
 • Energiajohdannaisilla kauppaa käyvät tahot
 • Siirtoverkonhaltijat (TSOt)
 • Sähkön loppukäyttäjät, joiden tekninen kulutuskapasiteetti yksittäiseen käyttöpaikkaan on vähintään 600 GWh/vuosi

Linkkejä:

Komission täytäntöönpanoasetus
ACERin REMIT-portaali