Web Content Display

Sähkönjakeluverkon verkkokomponentit ja yksikköhinnat 2016 - 2023

Energiavirasto on määrittänyt liitteen yksikköhinnat ja pitoajan vaihteluvälit vuosina 2014 ja 2015 tekemiensä kustannuskyselyjen perusteella. Kyselyyn pyydettiin vastauksia kaikilta sähkön jakeluverkonhaltijoilta ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijoilta toteutuneiden investointikustannusten perusteella. Liitteen yksikköhintoja käytetään neljännellä sekä viidennellä valvontajaksolla (2016 - 2023).

Lisätiedot: verkkoinsinööri Lasse Simola, lasse.simola(at)energiavirasto.fi, puh 029 5050 021

Verkkokomponentit ja yksikköhinnat 2016 - 2023