Web Content Display

Vuoden 2006 päästötiedot

EU:n päästökauppaan kuuluvien laitosten yhteispäästömäärä vuonna 2006 oli Suomessa 44,6 miljoona tonnia hiilidioksidia. Päästöt lisääntyivät 35 prosenttia ja nousivat tasolle, jolla ne olivat ennen edellisvuoden huomattavaa notkahdusta. Laitoksille jaetut päästöoikeudet riittivät kattamaan päästöt.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville yrityksille jaettiin päästöoikeuksia 45,5 miljoonalle päästötonnille. Yritysten tuli ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitoksen hiilidioksidipäästöt Energiamarkkinaviraston ylläpitämään päästökaupparekisteriin. Ylimääräiset, käyttämättä jääneet päästöoikeudet yritykset voivat myydä tai säästää. Puuttuvat oikeudet tulee hankkia päästöoikeusmarkkinoilta.

Päästöoikeuksia jäi käyttämättä 0,9 miljoonaa tonnia. Päästöt kasvoivat erityisesti energiantuotannossa ja massa- ja paperiteollisuudessa.

EU:n päästökauppajärjestelmän ensimmäinen kausi päättyy vuonna 2007. Yrityksille myönnetyt päästöoikeudet eivät ole siirrettävissä seuraavalle kaudelle 2008 - 2012.

Laitoskohtaiset tiedot vuodelle 2006 myönnetyistä päästöoikeuksista, päästöistä sekä niiden erotuksesta löytyvät seuraavasta linkistä: päästöoikeustase 2006