Web Content Display

Voimalaitosrekisteri

Energiavirasto ylläpitää rekisteriä Suomen voimalaitoksista. Sähköteholtaan vähintään yhden megavolttiampeerin suuruisten voimalaitosten haltijoiden tulee ilmoittaa Energiavirastolle voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta, tehonkorotuspäätöksestä ja käyttöönottamisesta sekä voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta. Ilmoitusvelvollisuus on lakisääteinen ja perustuu sähkömarkkinalakiin.

Energiavirasto hyödyntää voimalaitosrekisteriä esimerkiksi arvioitaessa sähkötehon riittävyyttä Suomessa talvikaudella. Voimalaitosrekisterin tiedot perustuvat voimalaitosten haltijoiden lakisääteisiin ilmoituksiin, Energiavirasto ei erikseen varmenna tietojen oikeellisuutta.

Lisätiedot: 
toimitusvarmuus(at)energiavirasto.fi

Linkit: 
Voimalaitosrekisteri 
Voimalaitostietojen ilmoituslomake voimalaitoksen haltijoille