Web Content Display

Verkkoyhtiöiden raportit


Erotinaseman erottimien korvaaminen katkaisijoilla (23.10.2017)

EPV Alueverkko Oy:n selvitys innovaatiokannustimesta

Alueverkon saarekekäytön mallinnus (18.5.2017)
Tiivistelmä JE-Siirto Oy:n Vaasa Energy Institutelta tilaamasta raportista.

Uudet teknologiat ja toimintatavat – KV 11-tutkimus- ja kehityshanke (18.10.2016)
Verkkoyhtiöiden KV11-ryhmän Uudet teknologiat ja toimintatavat tehokkuuden parantamiseksi -tutkimushankkeen loppuraportti. Hanketta on koordinoinut Gaia Consulting Oy.

Elenian älykästä sähköverkkoa koskeva tutkimus- ja kehitystoiminta

Energiateollisuuden sähkötutkimuspoolin koordinoimat projektit