Web Content Display

Verkkoliitäntöjen verkkosäännöt


Verkkoliitäntöjen verkkosäännöt asettavat vaatimuksia sähköverkkoliitännöille. Euroopan komissio on antanut kolme erillistä verkkoliitäntävaatimuksia koskevaa verkkosääntöä. Vaatimukset koskevat tuotannon ja kulutuksen sekä suurjännitteisten tasasähkököjärjestelmien verkkoliitäntöjä.


Verkkoliitäntävaatimukset tuotannolle (RfG)
Euroopan komissio on antanut 14.4.2016 asetuksen 2016/631 tuottajien verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä. Asetuksen perusteella Sähköntuotantomoduulien verkkoliitännälle olisi vahvistettava yhtenäiset säännöt, jotta voidaan luoda selkeä oikeudellinen kehys verkkoliitännöille, helpottaa unionin laajuista sähkökauppaa, varmistaa käyttövarmuus, helpottaa uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon, lisätä kilpailua ja mahdollistaa sähköverkon ja resurssien tehokkaampi käyttö kuluttajien hyödyksi.

 

Verkkoliitäntävaatimukset kulutukselle (DCC)
Euroopan komissio on antanut 17.8.2016 asetuksen 2016/1388 kulutuksen verkkoon liittämistä koskevasta verkkosäännöstä. Asetuksen perusteella kulutuslaitosten ja jakeluverkkojen verkkoliitännöille olisi vahvistettava yhtenäiset säännöt, jotta voidaan luoda selkeä oikeudellinen kehys verkkoliitännöille, helpottaa unionin laajuista sähkökauppaa, varmistaa käyttövarmuus, helpottaa uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon, lisätä kilpailua ja mahdollistaa sähköverkon ja resurssien tehokkaampi käyttö kuluttajien hyödyksi.

 

Verkkoliitäntävaatimukset suurjännitteisille tasasähköjärjestelmille (HVDC)
Euroopan komissio on antanut 26.8.2016 asetuksen 2016/1447 suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien ja tasasähköön liitettyjen suuntaajakytkettyjen voimalaitosten verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä. Asetuksen perusteella HVDC-järjestelmien ja tasasähköön liitettyjen suuntaajakytkettyjen voimalaitosten verkkoliitännälle olisi vahvistettava yhtenäiset säännöt, jotta voidaan luoda selkeä oikeudellinen kehys verkkoliitännöille, helpottaa unionin laajuista sähkökauppaa, varmistaa käyttövarmuus, helpottaa uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon, lisätä kilpailua ja mahdollistaa sähköverkon ja resurssien tehokkaampi käyttö kuluttajien hyödyksi.


Katso myös:
Markkinoiden verkkosäännöt