Web Content Display

Vastuuhenkilökoulutus

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä saa toimia henkilö, jonka pätevyyden Energiavirasto on todennut. Vastuuhenkilön tehtävä on vastata, että yrityksen energiakatselmus sekä siihen sisältyvät kohdekatselmukset vastaavat energiatehokkuuslain ja siihen liittyvien asetusten vaatimuksia.

Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyyskoulutukseen osallistuvilta henkilöiltä edellytetään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta vastaavan tason tutkintoa tekniikan, ympäristö- tai energia-alalta. Tällaiseksi vastaavan tason tutkinnoksi voidaan katsoa myös aiemman koulutusjärjestelmän mukainen insinöörin tai teknikon tutkinto. Soveltuvaksi tutkintotasoksi voidaan katsoa myös nykyistä alempaa korkeakoulutasoa vastaava aiemman opintotason tutkinto tekniikan, energian tai ympäristön alalta.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä yrityksen energiakatselmuksen kannalta riittävä, vähintään kolmen vuoden työkokemus energia-, tuotanto-, kiinteistö- tai ympäristöalan asiantuntijatehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä. Työkokemus voi olla hankittu esimerkiksi energia-, tuotanto-, kiinteistö- tai ympäristöpäällikön tai – insinöörin tehtävissä tai vastaavan tasoisissa muissa tehtävissä.

Energiavirasto järjestää vastuuhenkilökoulutuksen ja -kokeen

Energiavirasto on vastuuviranomainen ja järjestää yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksen ja –kokeen sekä ylläpitää julkista rekisteriä energiakatselmuksen vastuuhenkilöistä.

Energiavirasto järjestää yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutukset ja –kokeet yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa. Koulutus ja koe koskevat katselmuksiin liittyvää lainsäädäntöä, yrityksen energiakatselmuksia, kohdekatselmuksia, raportointia ja Energiavirastolle toimitettavia tietoja. Vastuuhenkilökokeessa osoitetaan näiden asioiden riittävä osaaminen.

Avoinna olevat vastuuhenkilökoulutukset löytyvät Motiva Oy:n internet-sivuilta.

Siirtymäsäännös

Energiatehokkuuslain siirtymäsäännöksen mukaan myös ennen energiatehokkuuslain voimaantuloa Motiva Oy:n toteamat tuettuihin kohdekatselmuksiin liittyvät pätevyydet ovat voimassa lain tarkoittamina yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyyksinä 31.12.2016 saakka.