Web Content Display

Vapaaehtoiset katselmukset

Vapaaehtoiset, tuetut energiakatselmukset ovat erillisten ohjeiden mukaisesti toteutettuja ja raportoituja kokonaisvaltaisia energiankäytön ja energiansäästömahdollisuuksien kohdekartoituksia.

Niissä tarkastellaan myös mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa. Rakennusten ja tuotantoprosessien lisäksi energiakatselmustoiminta kattaa kuljetusketjut sekä uusiutuvan energian käytön lisäysmahdollisuudet kuntatason alueellisena tarkasteluna.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurien yritysten sekä kuntien vapaaehtoista energiakatselmustoimintaa.

Linkkejä:

TEM, energiatuki
Motiva