Web Content Display

Valvontamenetelmät 2010-2015

Vahvistuspäätökset maakaasun jakeluverkonhaltijoiden verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskeviksi menetelmiksi vuosiksi 2010-2015

(18.9.2009)

Energiavirasto on 18.9.2009 antamillaan päätöksillään vahvistanut maakaasun jakeluverkonhaltijoiden noudatettaviksi menetelmät maakaasuverkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien maksujen määrittämiseksi 1.1.2010 alkavalla ja 31.12.2013 päättyvällä valvontajaksolla.

Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 9.8.2013 (590/2013) jatkoi päätöksien voimassaoloa kahdella vuodella (40§).

Päätöksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.
 

Anjalankosken Energia Oy

Liite 1

Liite 2

Fortum Power and Heat Oy

Liite 1

Liite 2

Gasum Paikallisjakelu Oy

Liite 1

Liite 2

Haminan Energia Oy

Liite 1

Liite 2

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Liite 1

Liite 2

Imatran Lämpö

Liite 1

Liite 2

Kangasalan Lämpö Oy

Liite 1

Liite 2

Karhu Voima Oy

Liite 1

Liite 2

Keravan Energia Oy

Liite 1

Liite 2

Korian Aluelämpö Oy

Liite 1

Liite 2

Kuusankosken Aluelämmitys Oy

Liite 1

Liite 2

Lahti Energia Oy

Liite 1

Liite 2

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Liite 1

Liite 2

Lempäälän Lämpö Oy

Liite 1

Liite 2

Leppäkosken Energia Oy

Liite 1

Liite 2

Taavetin Lämpölaitos

Liite 1

Liite 2

Mäntsälän Sähkö Oy

Liite 1

Liite 2

Neste Oil Oyj

Liite 1

Liite 2

Orimattilan Lämpö Oy

Liite 1

Liite 2

Porvoon Energia Oy

Liite 1

Liite 2

Riihimäen Kaukolämpö Oy

Liite 1

Liite 2

Ruokolahden kunnan energialaitos

Liite 1

Liite 2

Tampereen Kaukolämpö Oy

Liite 1

Liite 2

Valkeakaasu Oy

Liite 1

Liite 2

Valkeakosken Energia Oy

Liite 1

Liite 2

Vantaan Energia Oy

Liite 1

Liite 2

Vari Oy

Liite 1

Liite 2

Vattenfall Lämpö Oy

Liite 1

Liite 2

 

Vahvistuspäätös maakaasun siirtoverkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämisen menetelmiksi vuosiksi 2010-2015 (30.9.2009)


Energiavirasto on 30.9.2009 antamallaan päätöksellä vahvistanut maakaasun siirtoverkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta sekä järjestelmävastuun piiriin kuuluvista palveluista perittävien maksujen määrittämistä koskevat menetelmät 1.1.2010 alkavalle ja 31.12.2013 päättyvälle valvontajaksolle.

Gasum

Liite 1

Liite 2