Web Content Display

Valitusten käsittely1. Mistä voin saada lisätietoja sähkönmyyjäni tai verkonhaltijani käytössä olevasta valitustenkäsittelymenettelystä?
Yhtiön on annettava kuluttajien laskuissa tiedot asiakasvalitusten tekemistä varten. Yhtiön on myös vuosittain annettava kuluttajien laskutuksessa tietoa käytettävissä olevista riitojenratkaisumenettelyistä. Lisätietoa reklamaatioiden käsittelymenettelystä voi myös tiedustella suoraan sähköyhtiöltä.

2. Käyttääkö sähkönmyyjäni asiamiestä?
Sähkönmyyjät eivät yleensä käytä ulkopuolista asiamiestä vaan ne käsittelevät valitukset itse.
 
3. Tarvitsen apua riita-asian selvittelyssä sähkönmyyjäni tai verkonhaltijan kanssa. Miltä puolueettomalta ja riippumattomalta taholta voin pyytää maksutonta apua tällaisessa asiassa?
Kuluttajaneuvojat avustavat ilmaiseksi yksittäisiä kuluttajia. Kuluttajaneuvojan puoleen kannattaa kääntyä, mikäli ei itse pääse sopimukseen yrityksen kanssa. Ennen yhteydenottoa kuluttajaneuvojaan on hyvä tehdä kirjallinen reklamaatio yritykselle.
 
Kuluttajariitalautakunta käsittelee maksutta kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riita-asioita. Päätökset eivät ole kumpaakaan osapuolta velvoittavia, mutta useat yritykset noudattavat niitä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies valvoo yleisesti kuluttajien etuja markkinoilla, esim. neuvottelee elinkeinonharjoittajien kanssa vakiosopimusehdoista, valvoo mainonnan ja sopimusehtojen lainmukaisuutta ja antaa puhelimitse yleisluontoista neuvontaa.