Web Content Display

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Energiaviraston uutiskirjeessä

Tietosuojaseloste
25.5.2018


Rekisterin pitäjä

Energiavirasto
Y-tunnus: 1738354-6
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puh. 029 5050 000 (vaihde), kirjaamo(at)energiavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anu Becker
anu.becker(at)energiavirasto.fi
Puh. 029 5050 505

Tietosuojavastaava
Viivi Varila
viivi.varila(at)energiavirasto.fi
Puh. 029 5050 050

Rekisterin nimi
Energiaviraston uutiskirje

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Uutiskirjeellä viestitään Energiaviraston sidosryhmille valmisteltavista asioista, päätöksistä, uutisista ja muista ajankohtaisista asioista.

Rekisterin tietosisältö
Tilaajan sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot saadaan tilaajan liityttyä sähköpostilistalle omasta pyynnöstään.

Tiedon säilytysaika
Tietoja säilytetään siihen asti, kunnes uutiskirjettä julkaistaan tai tilaaja itse peruu uutiskirjeen tilauksen. Toimimattomat sähköpostiosoitteet lakkautetaan automaattisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelun ylläpitäjä Koodiviidakko Oy vastaa teknisistä suojatoimenpiteistä mukaan lukien ajantasaisen virustorjunnan.

Pääsy tietoihin on ainoastaan Energiaviraston viestinnällä sekä tarkoituksenmukaisesti rajatulla joukolla palvelun ylläpitäjä Koodiviidakko Oy:n työntekijöitä.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
  EU 2016/679:n 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  EU 2016/679:n 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus poistaa tiedot
  EU 2016/679:n 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  EU 2016/679:n 20 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  EU 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

Tietoja käsittelevät tahot
Rekisterinpitäjä sekä järjestelmän ylläpitäjä Koodiviidakko Oy.