Web Content Display

Tuulivoimamaksun suorittaminen

Energiavirasto perii tuulivoimamaksut viidessä erässä sähkön tuottajilta. Jokainen erä on 20 prosenttia eli 10 000 euroa. Ensimmäinen erä on maksettava kuuden kuukauden kuluessa lakisääteisen ilmoituksen tekemisestä. Toinen erä erääntyy maksettavaksi ensimmäisen erän maksamista seuraavan kalenterivuoden 30 päivänä kesäkuuta ja muut erät vastaavana ajankohtana seuraavina kalenterivuosina.

Energiavirasto tekee päätöksen tuulivoimamaksun eristä ja maksuaikataulusta sähkön tuottajan tekemän ilmoituksen perusteella. Pääsääntöisesti Energiavirasto kerää tuulivoimamaksun ensimmäisen erän laskulla ja kuittaa tuotantotukilain (1396/2010) mukaisesti seuraavat neljä erää sähkön tuottajalta vuosittain 1. tariffijaksolta tuulivoimalassa tuotetusta sähköstä maksettavasta syöttötariffista.


Linkki

Seurantaohje