Web Content Display

Tuotantotuen päätösten hinnat

Energiaviraston tuotantotukea koskevien päätösten hinnat 1.10.2015 alkaen.

Suorite Hinta, euroa
Ennakkotietopäätökset
Päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaisesta ennakkotiedosta 1 400
Hyväksymispäätökset ja niiden muutokset
Päätös tuulivoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään  2 600
Päätös biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 4 800
Päätös tuulivoimalan hyväksymispäätöksen laajasta muuttamisesta* 1300
Päätös biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen laajasta muuttamisesta* 4 000
Päätös tuulivoimalan, biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen suppeasta muuttamisesta** 1 000
Päätös tuulivoimalan, biokaasuvoimalan, puupolttoainevoimalan tai metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen siirtämisestä 2 200
Kiintiöpäätökset
Päätös kiintiön vahvistamiseksi tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista 1 900
Päätös kiintiöpäätöksen muuttamisesta 950
Päätös kiintiöpäätöksen siirtämisestä 750
Maksatuspäätökset
Päätös tuotantotuen maksamisesta tuulivoimalalle 350
Päätös tuotantotuen maksamisesta biokaasuvoimalalle, puupolttoainevoimalalle tai metsähakevoimalalle 500
Todentajat
Päätös todentajan hyväksymisestä 3 400
Päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500

 

*) Laajalla hyväksymispäätöksen muutoksella tarkoitetaan muutoshakemuksen 3. tietokorttiin eli seurantasuunnitelmaan kohdistuvia muutoksia kuten esimerkiksi polttoaineiden seurantaan liittyviä muutoksia. Myös useaa eri tietokorttia koskevat muutospäätökset ovat aina laajoja muutospäätöksiä.

**) Suppealla hyväksymispäätöksen muutoksella tarkoitetaan pelkästään muutoshakemuksen 2. tietokorttiin kohdistuvia muutoksia eli voimalaitoksen vuosituotantoarvioon liittyviä muutoksia.