Web Content Display

Kompensaatiotuen todentaminen

Todentajalla on keskeinen rooli kompensaatiotukijärjestelmässä laadunvarmentajana.

Tukihakemuksissa tulee olla todentajan todennus hakemuksessa esitettyjen tietojen kattavuudesta, luotettavuudesta, uskottavuudesta ja tarkkuudesta.

Kompensointilain 9 §:n 2 momentin mukaan todentajan on todennettava seuraavat hakemuksessa olevat tiedot:

1) laitoksessa valmistettavan tuotteen kuuluminen lain soveltamisalaan

2) perustuotos

3) sähkönkulutuksen perustaso

4) merkittävä kapasiteetin laajentuminen

5) alkukapasiteetti

Todennettavia tietoja on täsmennetty valtioneuvoston asetuksella ja Energiaviraston ohjeessa tuenhakijalle sekä todentajaohjeessa.

 

Muut laissa määritetyt todentajan velvollisuudet

• Toimialan säännösten ja standardien kehittymisen seuraaminen

• Yhteistyö toimialan muiden todentajien kanssa

• Todentajaa koskevista muutoksista ilmoittaminen Energiavirastolle

• Vuosittainen raportointi toiminnasta ja tuloksista Energiavirastolle

 

Kompensaatiotuen todentajaksi voi hakea Energiaviraston vahvistamalla lomakkeella. Hakemusprosessi tulee vireille, kun lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna liitteineen Energiaviraston kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi.

Toiminnanharjoittaja valitsee todentajan Energiaviraston hyväksymistä todentajista. Energiavirasto pitää kirjaa hyväksytyistä todentajista ja tulee ilmoittamaan ne sivuillaan.