Web Content Display

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä

Mikäli toiminnanharjoittajalla ei ole käytössään komission hyväksymää vapaaehtoista järjestelmää, biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys tulee Suomessa osoittaa kansallisen järjestelmän kautta.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan keskeinen elementti Suomen kansallisessa järjestelmässä on toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä. Toiminnanharjoittajan on haettava kestävyysjärjestelmälleen Energiaviraston hyväksyntä, minkä jälkeen toiminnanharjoittaja voi antaa biopolttoaine- tai bioneste-eristä kestävyystodistuksen osoituksena siitä, että se täyttää kestävyyskriteerit.

Ennen hyväksymishakemuksen jättämistä toiminnanharjoittajan on tullut antaa toimeksianto kestävyysjärjestelmän todentamisesta ulkopuoliselle ja puolueettomalle todentajalle, jonka Energiavirasto on hyväksynyt kestävyyslain mukaiseksi todentajaksi.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän vaatimuksia on kuvattu tarkemmin Energiaviraston Kestävyyskriteeriohjeessa toiminnanharjoittajalle. Ohjeet ja lomakkeet -kohdasta löytyvät myös ohjeet todentajalle ennen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä tehtävää tarkastusta varten sekä ohjeistus hyväksymishakemuksen tekemisestä ja sen käsittelystä Energiavirastossa.