Web Content Display

Ekosuunnittelu-direktiivin toimeenpanoasetusten laatimisen prosessi

 

Komissio laatii työsuunnitelman (Working Plan), joka sisältää listan tuotteista, jotka komissio on arvioinut ekosuunnittelu-näkökulmasta mahdollisesti merkittäviksi energiankuluttajiksi tai joiden ympäristövaikutukset muutoin ovat huomattavat. Työsuunnitelma laaditaan yleensä muutamiksi vuosiksi kerrallaan. Työsuunnitelma antaa indikaation siitä, että tuotteelle tai tuoteryhmälle tullaan todennäköisesti asettamaan tulevaisuudessa ekosuunnitteluvaatimuksia. Tarkennuksia ja rajauksia tuoteryhmiin saattaa kuitenkin tulla pitkin säädösprosessia.

Tähän mennessä suurin osa annetuista ekosuunnitteluvaatimuksista on koskenut tuotteiden energiankulutusta, mutta asetuksissa voidaan huomioida muitakin ympäristövaikutuksia. Komissio teettää työsuunnitelmassa listatuille tuoteryhmille teknisen taustaselvityksen (Praparatory Study). Taustaselvityksen tarkoitus on selvittää täyttyvätkö Ecodesign-direktiivissä esitetyt kriteerit tuoteryhmän lisäämiseksi lainsäädännön piiriin. Taustaselvityksen valmistelun aikana järjestetään kuulemisia (Stakeholder consultation) tuoteryhmään liittyville sidosryhmille. Taustaselvityksen laatiminen vie aikaa keskimäärin noin 24 kuukautta.

Taustaselvityksen ja sidosryhmäkuulemisten perusteella Komissio laatii toimeenpanoehdotuksen (Working Document). Ehdotus käsitellään ja kommentoidaan kuulemisfoorumissa  (Consultation Forum). Saatujen kommenttien pohjalta Komissio viimeistelee ehdotuksensa. 

Ehdotus lähetetään sääntelykomitealle (Regulatory Committee). Sääntelykomiteassa ovat edustettuna jäsenmaiden edustajat. Suomea komiteassa edustaa Ympäristöministeriö rakennuksiin liittyvien tuoteryhmien kohdalla ja Energiavirasto muiden tuotteiden kohdalla. Jos asetusehdotus hyväksytään sääntelykomitean äänestyksessä, astuu se voimaan sellaisenaan.

Tuotekohtaiset asetukset ja lisätietoa ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivistä löytyy sivustolta www.ekosuunnittelu.info. Sivusto on säädösten virallinen tiedotuskanava.

 

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Kaisa-Reeta Koskinen, puhelin 029 5050 052, kaisa-reeta.koskinen(at)energiavirasto.fi