Web Content Display

Tilastoja ja päätöksiä

Tuotantotuen tilastotiedot ja päätökset löytyvät SATU-järjestelmän julkiselta puolelta. Julkinen puoli on kaikille avoin eikä se vaadi kirjautumista. Se löytyy osoitteesta SATU
Julkiselta puolelta voi tarkastella syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitoksien tietoja, tuotantotuen päätöksiä ja syöttötariffin määräytymisperusteita.

Osioista Päätökset ja Todentajien päätökset löytyy Energiaviraston tuotantotuesta tekemiä päätöksiä, kuten järjestelmään hyväksymispäätökset ja maksatuspäätökset. Voimalaitokset-osiossa voi hakea syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten tietoja. Voimalaitosten tietoja voi hakea erilaisilla hakuehdoilla. Kun hakuehtoja muutetaan, haku tulee aina päivittää Hae voimalat -painikkeella.

Haun mukaiset voimalaitokset listautuvat hakutuloskenttään. Hakutuloskenttä jakautuu 11 sarakkeeseen (esim. voimalaitoksen nimi, sähkön tuottaja, nimellisteho), mutta haluttaessa voidaan valita mitkä sarakkeet näkyvät.

Haun jälkeen tiedot voi tulostaa tai viedä taulukkolaskentaohjelmaan. Näille on omat painikkeet hakutuloskentän alapuolella.

Hakutuloksia voi myös verrata toisiinsa valitsemalla hakutuloksista haluamansa (valintaruutu hakutuloksien oikeassa reunassa) ja painamalla Vertaa -painiketta. Hakutulosten lopussa on lisäksi Yhteensä -rivi. Esimerkiksi jos haluaa tarkistaa kaikkien hyväksyttyjen tuulivoimalaitoksien generaattoreiden yhteenlasketun nimellistehon, hakuehdoksi valitaan pelkkä Tuulivoimalaitokset, painetaan Hae voimalat ja tarkistetaan hakutuloskentän Nimellisteho -sarakkeen summa Yhteensä -riviltä.

Haettujen voimalaitosten sijainnit voi myös katsoa kartalta, tätä tarkoitusta varten hakutuloskentän alapuolella on painike Näytä kartalla. Voimalaitostyypit näkyvät kartalla erivärisin symbolein. Symboleiden koko skaalautuu voimalaitostyypeittäin generaattoreiden yhteenlasketun nimellistehon mukaan. Symbolia painaessa avautuu ikkuna, josta löytyy voimalaitoksen perustietoja. Ikkunassa on myös Näytä päätökset -linkki, jonka kautta pääset tarkastelemaan kyseisen voimalaitoksen päätöksiä.