Web Content Display

Energiaviraston tietosuojavastaavat

 

Tietosuojavastaava
Viivi Varila
viivi.varila(at)energiavirasto.fi
p. 029 5050 050

Varatietosuojavastaava
Mari Salo
mari.salo(at)energiavirasto.fi
p. 029 5050 062


Tietosuojavastaavan tehtävät

  • Antaa rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille tietoja ja neuvoja tietosuojasetuksen ja muiden unionin tai jäsenvaltioiden tietosuojasäännösten mukaisista velvollisuuksia.
  • Seuraa, että kaikkia henkilötietojen suojaan liittyviä lainmukaisia toimintamenettelyjä noudatetaan mukaan lukien vastuunjako, tiedon lisääminen ja käsittelyyn osallistuvan henkilöstön koulutus sekä tähän liittyvät tarkastukset.
  • Antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja valvoo sen toteutusta.
  • Tekee yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.


Muista kuin edellä mainituista asioista tulee olla yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon