Web Content Display

Tietojen ilmoittaminen

Markkinaosapuolilla on velvollisuus julkaista tehokkaalla tavalla ja oikea-aikaisesti hallussaan oleva sisäpiiritieto. Julkaisemisvelvollisuus koskee tietoja, joilla on merkitystä sähkön tai maakaasun tuotanto-, varastointi ja kulutuslaitosten tai siirtoverkkojen kapasiteetin ja käytön osalta tai joka liittyy nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen kapasiteettiin ja käyttöön, mukaan luettuna tiedot näiden laitosten tai verkkojen suunnitellusta tai ennakoimattomasta käytöstä pois otosta.