Web Content Display

Tilaisuudet, tiedotteet ja raportit

Tälle sivulle on koottu sähkö- ja maakaasumarkkinoihin liittyviä uusimpia tiedotteita, Enrgiaviraston tilaisuuksien esityksiä ja raportteja. Lisää tiedotteita on Uutisarkistossa

 

Tilaisuudet

Keskustelutilaisuus tehoreservistä 20.4.2016

Energiavirasto järjesti keskustelutilaisuuden Helsingissä 20.4.2016. Alla tilaisuuden esitykset:

Taustaa tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys (Antti Paananen, Energiavirasto)
Sähkötehon riittävyys osana energia- ja ilmastostrategian valmistelua (Tatu Pahkala, Työ- ja elinkeinoministeriö)
Tehoreservin määrä (Ville Väre, Energiavirasto)
Tehoreservin käyttösääntöjen kehittäminen (Mikko Heikkilä, Fingrid)
Tehoreservin hankinta (Ville Väre, Energiavirasto)

 

REMIT-ajankohtaispäivä 9.9.2015

Energiavirasto järjesti REMIT-keskustelutilaisuuden 9.9.2015 Helsingissä.

Tilaisuuden avaus, Antti Paananen
REMIT-velvoitteet, Timo Lankinen
Liiketoimien raportointi, Merja Rantala
Nasdaq REMIT webinar

 

REMIT-ajankohtaispäivä 27.4.2015

Energiavirasto, Kaasupörssi, Nasdaq Commodities ja Nord Pool Spot järjestivät REMIT-ajankohtaispäivän 27.4.2015 Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 100 REMIT-asetuksen täytäntöönpanosta kiinnostunutta kuulijaa. Alla tilaisuuden esitykset:

EU-lainsäädäntö REMITin osalta, Antti Paananen Energiavirasto 
Markkinaosapuolten velvoitteet, Timo Lankinen Energiavirasto
Liiketoimien raportointi, Merja Rantala Energiavirasto
Bank Guarantees, Nasdaq
REMIT Reporting Service, Nasdaq
REMIT-asetuksen täytäntöönpano organisoidun markkinapaikan näkökulmasta, Nord Pool Spot 
REMIT-raportointipalvelu, Nord Pool Spot
REMIT-asetuksen tuomat velvoitteet kaasumarkkinoiden näkökulmasta ja Kaasupörssin raportointipalvelu, Pekka Karinen Kaasupörssi

 

REMIT-ajankohtaispäivä 19.3.2014

Energiavirasto järjesti REMIT-päivän Mankala-yhtiöille 19.3.2014 Helsingissä. Tilaisuuteen otti osaa yli 40 Mankala-yhtiöiden edustajaa ja asiamiestä.

Liitteenä tilaisuuden esitykset:

 
 
REMIT-ajankohtaispäivä 3.6.2014
 
Energiavirasto järjesti REMIT-keskustelutilaisuuden markkinaosapuolille 3.6.2014 Helsingissä. Tilaisuuteen otti osaa yli 70 markkinaosapuolten edustajaa ja asiamiestä.

Liitteenä tilaisuuden esitykset:

 
 
Tiedotteet
 

Tehoreservilaitokset 1.7.2015 alkavalle tehoreservikaudelle

Tiedote sähköpörssin nimittämisprosessista (13.3.2015)

 

Raportit


Selvitystyö 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtymisestä, 21.9.2018

Raportissa on selvitetty 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottamisen minimivaatimukset sekä toimenpiteet ja aikataulu näiden vaatimusten saavuttamiseksi. Selvityksen on tehnyt Empower IM Oy, yhteistyössä Valor Partners Oy:n kanssa.


Kansallinen raportti Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2017

Energiavirasto laatii vuosittain raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta. Raportti käsittelee Suomen sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden toiminnan ja markkinoilla tapahtuneiden asioiden yleiskuvauksen lisäksi Energiaviraston toimivaltaa, tehtäviä ja niissä saavutettuja tuloksia sekä yleiskatsauksen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Lisäksi raportissa käsitellään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimitusvarmuutta.

ACER ja CEER julkaisevat myöhemmin loppuvuodesta yhteenvedon Euroopan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta.

Ohessa on Energiaviraston laatima Suomen kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta vuonna 2017 (englanninkielinen).


National report on electricity and natural gas markets in 2017 

Edellisten vuosien raportit:

National report on electricity and natural gas markets in 2016

National report on electricity and natural gas markets in 2015

National report on electricity and natural gas markets in 2014