Web Content Display

Tilaisuudet, tiedotteet ja raportit

Tälle sivulle on koottu sähkö- ja maakaasumarkkinoihin liittyviä uusimpia tiedotteita, Enrgiaviraston tilaisuuksien esityksiä ja raportteja. Lisää tiedotteita on Uutisarkistossa

 

Tilaisuudet

Keskustelutilaisuus tehoreservistä 20.4.2016

Energiavirasto järjesti keskustelutilaisuuden Helsingissä 20.4.2016. Alla tilaisuuden esitykset:

Taustaa tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys (Antti Paananen, Energiavirasto)
Sähkötehon riittävyys osana energia- ja ilmastostrategian valmistelua (Tatu Pahkala, Työ- ja elinkeinoministeriö)
Tehoreservin määrä (Ville Väre, Energiavirasto)
Tehoreservin käyttösääntöjen kehittäminen (Mikko Heikkilä, Fingrid)
Tehoreservin hankinta (Ville Väre, Energiavirasto)

 

REMIT-ajankohtaispäivä 9.9.2015

Energiavirasto järjesti REMIT-keskustelutilaisuuden 9.9.2015 Helsingissä.

Tilaisuuden avaus, Antti Paananen
REMIT-velvoitteet, Timo Lankinen
Liiketoimien raportointi, Merja Rantala
Nasdaq REMIT webinar

 

REMIT-ajankohtaispäivä 27.4.2015

Energiavirasto, Kaasupörssi, Nasdaq Commodities ja Nord Pool Spot järjestivät REMIT-ajankohtaispäivän 27.4.2015 Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 100 REMIT-asetuksen täytäntöönpanosta kiinnostunutta kuulijaa. Alla tilaisuuden esitykset:

EU-lainsäädäntö REMITin osalta, Antti Paananen Energiavirasto 
Markkinaosapuolten velvoitteet, Timo Lankinen Energiavirasto
Liiketoimien raportointi, Merja Rantala Energiavirasto
Bank Guarantees, Nasdaq
REMIT Reporting Service, Nasdaq
REMIT-asetuksen täytäntöönpano organisoidun markkinapaikan näkökulmasta, Nord Pool Spot 
REMIT-raportointipalvelu, Nord Pool Spot
REMIT-asetuksen tuomat velvoitteet kaasumarkkinoiden näkökulmasta ja Kaasupörssin raportointipalvelu, Pekka Karinen Kaasupörssi

 

REMIT-ajankohtaispäivä 19.3.2014

Energiavirasto järjesti REMIT-päivän Mankala-yhtiöille 19.3.2014 Helsingissä. Tilaisuuteen otti osaa yli 40 Mankala-yhtiöiden edustajaa ja asiamiestä.

Liitteenä tilaisuuden esitykset:

 
 
REMIT-ajankohtaispäivä 3.6.2014
 
Energiavirasto järjesti REMIT-keskustelutilaisuuden markkinaosapuolille 3.6.2014 Helsingissä. Tilaisuuteen otti osaa yli 70 markkinaosapuolten edustajaa ja asiamiestä.

Liitteenä tilaisuuden esitykset:

 
 
Tiedotteet
 

Tehoreservilaitokset 1.7.2015 alkavalle tehoreservikaudelle

Tiedote sähköpörssin nimittämisprosessista (13.3.2015)

 

Raportit


Kansallinen raportti Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2017

Energiavirasto laatii vuosittain raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta. Raportti käsittelee Suomen sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden toiminnan ja markkinoilla tapahtuneiden asioiden yleiskuvauksen lisäksi Energiaviraston toimivaltaa, tehtäviä ja niissä saavutettuja tuloksia sekä yleiskatsauksen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Lisäksi raportissa käsitellään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimitusvarmuutta.

ACER ja CEER julkaisevat myöhemmin loppuvuodesta yhteenvedon Euroopan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta.

Ohessa on Energiaviraston laatima Suomen kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta vuonna 2017 (englanninkielinen).


National report on electricity and natural gas markets in 2017 

Edellisten vuosien raportit:

National report on electricity and natural gas markets in 2016

National report on electricity and natural gas markets in 2015

National report on electricity and natural gas markets in 2014