Web Content Display

Tiedotteet ja tilaisuudet

Oheen on koottu tuotantotukeen liittyviä tiedotteiden ja tilaisuuksien materiaalia.

Sähkön tuotantotukea koskevat kysymykset voi lähettää Energiavirastoon osoitteeseen: tuotantotuki(at)energiavirasto.fi  

 

Tuulivoimalan verkkoliitäntä hyväksymishakemusta jätettäessä (10.3.2017)
Energiavirasto on saanut useita tiedusteluita tuotantotukiasetuksen muutokseen liittyen. Tässä tarkennuksia tuulivoimalan hyväksymishakemuksen jättämiseen liittyvistä asioista. 

Energiavirasto tiedotti 30.6.2016: Tuulivoimalan verkkoliitäntää koskeva yleinen edellytys

Energiavirasto on saanut useita kyselyitä liittyen tuulivoimalalta verkkoliitynnän osalta edellytettävään valmiusasteeseen hyväksymishakemusta jätettäessä. Tällä tiedotteella Energiavirasto haluaa tuoda esiin näkemyksensä tuotantotukilain mukaisen verkkoliitäntää koskevan edellytyksen täyttymisestä sekä edellytyksen täyttymistä arvioitaessa huomioitavista seikoista...

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivää vietettiin 26.1.2016

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä järjestetiin Helsingissä 26.1.2016. Ohessa tilaisuuden esitykset.

Energiavirasto tiedotti 26.11.2015: Kiintiöhakemusten käsittely pysähtyy, kiintiö ei vielä sulkeudu

Syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten, käsittelyssä olevien hyväksymishakemusten, voimassa olevien kiintiöpäätösten ja muiden varausten määrä lähestyy 2 500 megavolttiampeerin (MVA) rajaa...

Energiavirasto tiedotti 25.11.2015: Kommentointipyyntö metsähaketuen rajaukseen liittyvästä raportista

Tuotantotukilaki (1396/2010) muuttui 20.3.2015 siten, että metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki tullaan rajaamaan 60 prosenttiin, mikäli hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta...

Energiavirasto tiedotti 23.10.2015: Tuotantotukilain muutos voimaan 26.10.2015

Tuotantotukilain (1396/2010) muutos tulee voimaan 26 päivä lokakuuta 2015. Muutosta koskevanhallituksen esityksen (HE 15/2015) tavoitteena on tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen ja järjestelmään liittyvän byrokratian purkaminen...

Todentajapäivä pidettiin 11.9.2015

Energiavirasto järjesti päätökaupan, tuotantotuen ja kestävyyskriteerien todentajapäivän Energiavirastolla 11.9.2015. Ohessa tilaisuuden esitykset.

Energiavirasto tiedotti 26.6.2015: Tulkinta tuulivoimakiintiöistä ei ole muuttunut

Hallitusohjelmaan kirjatun, tuulivoimaloiden kiintiötä koskevan leikkauspäätöksen jälkeen julkisessa keskustelussa on esitetty, että tuulivoiman kiintiöpäätöstä haettaessa Energiaviraston tulkinta tuulivoimalan turbiinien rakennusluvan lainvoimaisuudesta olisi muuttunut. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Energiavirasto on tuotantotukilain muutoksen tultua voimaan 30.6.2014 aina soveltanut lakia sen sanamuodon mukaisesti siten, että tuotantotukilaissa edellytetyn rakennusluvan lainvoimaisuuteen eivät vaikuta lupaan mahdollisesti sisällytetyt ehdot...

Energiavirasto tiedotti 5.6.2015: Tuulivoimakiintiön raja ylittyi - kiintiöhakemuksia voi vielä jättää

Syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten, voimassa olevien kiintiöpäätösten ja käsittelyssä olevien kiintiöhakemusten määrä on ylittänyt 2 500 megavolttiampeerin (MVA) rajan. Kiintiöhakemuksia voi yhä jättää, vaikka 2 500 MVA raja on ylittynyt.

Energiavirasto tiedotti 1.6.2015: Energiaviraston tulkinta kaavan lainvoimaisuudesta kiintiöpäätöstä haettaessa

Tuotantotukilain mukaisesti kiintiöhakemuksen voi tehdä, kun tuulivoimalan turbiineja koskevat maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut rakennusluvat tai toimenpideluvat ovat lainvoimaisia ja sähköverkonhaltijan kanssa on tehty sähkömarkkinalaissa tarkoitettu, tuulivoimalan liittämisen sähköverkkoon mahdollistava sopimus...

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivää vietettiin 13.1.2015

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä järjestetiin Helsingissä 13.1.2015. Ohessa tilaisuuden esitykset.

Energiavirasto järjesti tuulivoimaloiden kiintiöpäätöksen hakemista koskevan infotilaisuuden 21.10.2014

Ohessa tilaisuuden esitykset.

Perämeren tuulivoima-alueen infopäivä järjestettiin 28.8.2014 Raahessa

Ohessa tilaisuuden esitukset.

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivää vietettiin 3.12.2013

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä järjestettiin Helsingissä 3.12.2013. Ohessa tilaisuuden esitykset.

Syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät 15.1.2013
Energiamarkkinavirasto järjesti uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät 15.1.2013 Jyväskylässä. Ohessa tilaisuuden esitykset. Liitetiedostot: Haavisto Harri (Haavisto_Harri.pdf) Kauppi Olli (Kauppi_Olli.pdf) Kähkönen...

Syöttötariffimaksut laskivat vuoden toisella neljänneksellä
Vuoden toiselta neljännekseltä syöttötariffia maksettiin yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, kun sitä vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä maksettiin 11,6 miljoonaa euroa. Ero johtuu siitä, että metsähakelaitosten tuotantomäärät jäivät alkuvuotta pienemmiks...

Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät 27.11.2012
Energiamarkkinavirasto järjesti uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät 27.11.2012 Helsingissä. Ohessa tilaisuuden esitykset.

Tuotantotuen ajankohtaispäivät 10. ja 12.1.2012
Energiamarkkinavirasto järjesti sähköntuottajien ja todentajien edustajille tuotantotukijärjestelmän ajankohtaispäivät 10.1.2012 Helsingissä ja 12.1.2012 Jyväskylässä. Alla olevissa linkeissä on ajankohtaispäivien esitykset. Liitetiedosto...

Infotilaisuus tuotantotuesta todentajille 15.12.2011
Energimarkkinavirasto järjesti 15.12.2011 infotilaisuuden todentajille Energiamarkkinaviraston eri todentajatehtävistä. Tuotantotukijärjestelmän osuudessa käsiteltiin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmän ajankoht...

Tiedote sähkön tuottajille: Ennakkoilmoitus tehtävä kuukauden kuluessa rakentamispäätöksestä
Uusien tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimaloiden, joiden rakennuspäätös on tehty 1.1.2011 jälkeen ja jotka täyttävät syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytykset, tulee ennakkoilmoitus tehdä syöttötariffijärjestelmään hakeutumisesta ku...

Tuotantotukijärjestelmän ajankohtaispäivä 3.3. ja 10.3.2011
Energiamarkkinavirasto järjesti sähköntuottajille ja todentajien edustajille tuotantotukijärjestelmän ajankohtaispäivät 3.3. Helsingissä ja 10.3.2011 Jyväskylässä. Tilaisuuksissa esiteltiin sähkön tuotantotukijärjestelmän ajankohtaisia asioita ja ann...

Infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010
Energiamarkkinavirasto järjesti infotilaisuuden tuotantotukijärjestelmästä asiasta kiinnostuneille sidosryhmien edustajille. Tilaisuus pidettiin Helsingissä, Marina Congress Centerissä. Tilaisuus veti paikalle hieman yli 100 asiasta kiinnostunutta os...