Web Content Display

Tiedote sähkön tuottajille: Ennakkoilmoitus tehtävä kuukauden kuluessa rakentamispäätöksestä

Uusien tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimaloiden, joiden rakennuspäätös on tehty 1.1.2011 jälkeen ja jotka täyttävät syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytykset, tulee ennakkoilmoitus tehdä syöttötariffijärjestelmään hakeutumisesta kuukauden kuluessa rakennuspäätöksestä. Ennakkoilmoituksen tekemien on ehdoton edellytys tukijärjestelmään pääsemiseksi. Tukijärjestelmään ei voi liittyä, jos ennakkoilmoitusta ei ole tehty.

Alkuvuonna rakennuspäätöksen tehneitä sähköntuottajia pyydetään jättämään ennakkoilmoitus mahdollisimman pian. Jos määräaika on voimalaitoksen osalta umpeutunut, sähköntuottajaa pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä Energiamarkkinavirastoon tuotantotuki@emvi.fi.

Ennakkoilmoitus tehdään SATU-järjestelmän kautta. SATU-järjestelmän käyttäjiksi hakeutuvien tulee lähettää EMV:lle seuraavat lomakkeet:

- Tuottajan perustiedot

- Valtakirjat SATU:n käyttäjille

- Voimalaitosten perustiedot

Em. lomakkeet lähetetään postiosoitteeseen EMV, Tuotantotuki, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. Voimalaitoksen perustiedot voi lähettää myös sähköpostiosoitteeseen tuotantotuki@emvi.fi

Ennakkoilmoitusta ei tarvita kiinteän tuen hakijoilta, syöttötariffia hakevilta metsähakevoimaloilta tai uusilta tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimaloilta, jotka on otettu kaupalliseen käyttöön 1.1.2009 jälkeen tai joiden rakennuspäätös on tehty ennen lain voimaantuloa 1.1.2011.

Lisätietoa ennakkoilmoituksesta