Web Content Display

Syöttötariffin maksatus

Tuuli-, biokaasu- ja puupolttoainevoimalat

Sähkön tuottajan tulee toimittaa SATU-järjestelmän kautta maksatushakemus (sisältää todentajan varmentaman tuotantoselvityksen) Energiavirastolle kahden kuukauden kuluessa tariffijakson päättymisestä. Tuuli-, biokaasu- ja puupolttoainevoimalaitosten osalta tukea haetaan aina yhden tariffijakson osalta kerrallaan.

Metsähakevoimalat 

Metsähakevoimalan sähkön tuottaja voi valita, toimittaako maksatushakemuksen tariffijaksoittain tai useamman (enintään neljän) tariffijakson osalta yhdellä kertaa. Metsähakevoimalan osalta maksatushakemus tulee toimittaa Energiavirastolle (sisältää todentajan varmentaman tuotantoselvityksen) kahden kuukauden kuluessa viimeisen haettavan tariffijakson päättymisestä.

Maksatushakemus

Maksatushakemus tehdään SATU-järjestelmässä. Maksatushakemus koostuu kolmesta tietokortista (hakemussivusta). Ensimmäisellä sivulla on sähkön tuottajan ja voimalaitoksen perustiedot ja tieto tariffijaksosta. Toinen tietokortti on niin sanottu tuotantoselvitys, johon sähkön tuottaja merkitsee sähkön tuotantomäärän sekä voimalaitostyypistä riippuen muita tietoja.

Lisäksi jos kyseessä on metsähake-, puupolttoaine- tai biokaasuvoimalaitos, niin sähkön tuottajan tulee syöttää toisella tietokortilla olevaan erilliseen polttoainetaulukkoon polttoaineittain (sama polttoaineluokitus kuin seurantasuunnitelmassa) sähkön tuotannon käyttökohteisiin käytetyn polttoaine-energian määrä megawattitunteina (MWh). SATU laskee tietojen avulla tukeen oikeutetun sähkön tuotannon määrän. Polttoainetaulukkoon syötetään siis vain polttoaine-energiat, ei massamääriä tai lämpöarvoja.

Metsähakevoimalaitosten tulee ottaa huomioon, että tuotantoselvitystiedot tulee syöttää jokaiselta tariffijaksolta erikseen, jos tukea haetaan kerralla useammalta peräkkäiseltä tariffijaksolta.

Esimerkki maksatushakemuksen toisella tietokortilla olevasta tuotantoselvityksestä löytyy tästä.

Kolmannelle tietokortille kirjataan maksatushakemuksen varmentava todentaja. Lisäksi tietokortille voidaan syöttää liitteitä ja lisätietoja.

Tarkempia ohjeita maksatuksesta ja maksatushakemuksen tekemisestä löytyy Seurantaohjeesta.

Syöttötariffin ensimmäisen maksatuksen aikataulua hyväksymispäätöksen jälkeen havainnollistetaan oheisella esimerkillä.

Tuen maksatuksen aikataulua havainnollistetaan oheisella aikajanalla Tuen maksamisen aikajana.