Web Content Display

Syöttötariffimaksut laskivat vuoden toisella neljänneksellä

Vuoden toiselta neljännekseltä syöttötariffia maksettiin yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, kun sitä vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä maksettiin 11,6 miljoonaa euroa. Ero johtuu siitä, että metsähakelaitosten tuotantomäärät jäivät alkuvuotta pienemmiksi ja siitä, että osa metsähakelaitoksista ei vielä hakenut tukia, koska niillä on oikeus hakea tukia yhdellä kertaa neljältä peräkkäiseltä tariffijaksolta. Vuoden toisen neljänneksen aikana sähkön markkinahinnan keskiarvo laski 32,41 euroon megawattituntia kohden.

Päästöoikeuden hinnan osalta laskeva trendi jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä ja markkinahinnan kolmen kuukauden keskiarvo oli 6,95 euroa hiilidioksiditonnia kohden. Syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen laitosten lukumäärä oli kesäkuun lopussa 59, josta tuulivoimaloita oli 11 ja metsähakelaitoksia 48.