Visa artiklar

Naturgas

I Finland används naturgas av hushåll och andra små förbrukare främst för uppvärmning. Nästan all naturgas som används i Finland importeras från Ryssland. I Finland finns varken naturgasreserver eller produktion av naturgas. Biogas matas in i naturgasnätet i relativt små mängder. En liten andel används som drivmedel. Biogas liknar naturgas till sin beskaffenhet och kan således användas för samma ändamål.

För leverans av naturgas till konsumenterna behövs ett naturgasnät, som i Finland omfattar sydöstra Finland, västra Nyland och Birkaland. För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar Gasum Oy. De lokala distributionsföretagen och försäljarna sköter som gasleveranserna till konsumenterna via distributionsnätet. Kontaktinformation om naturgasförsäljarna och de systemansvariga för distributionssystemet finns på intresseorganisationen Suomen Kaasuyhdistys webbplats (på finska).

I Finland köper konsumenterna alltid naturgas av den naturgasleverantör till vars nät de har anslutit sig och det är med andra ord inte möjligt att byta leverantör. En lista på systemansvariga för distributionssystemet finns här.

I likhet med elleveranser består leverans av naturgas till förbrukaren av överföringstjänst och leverans av naturgasenergi. I detta avsnitt får du närmare information om bland annat konsumenternas rättigheter i anslutning till leverans av naturgas samt om prissättning, avtal och fakturering.

Länkar: