Visa artiklar

Nätföreskrifter för nätanslutningar

 
Nätföreskrifterna för nätanslutningar anger kraven för anslutningar till elnätet. Europeiska kommissionen har utfärdat tre separata nätföreskrifter som gäller kraven för nätanslutningar. Kraven gäller nätanslutningar inom produktion och förbrukning samt system för högspänd likström.
 

 

Nätanslutningskrav för produktion (RfG)

Europeiska kommissionen utfärdade den 14 april 2016 förordning 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer. Enligt förordningen bör harmoniserade regler för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler fastställas i syfte att tillhandahålla en tydlig rättslig ram för nätanslutningar, främja unionsomfattande elhandel, säkerställa systemsäkerhet, underlätta integrationen av förnybara elkällor, öka konkurrensen och möjliggöra effektivare användning av elnät och resurser, vilket gynnar konsumenterna.
 
 

Nätanslutningskrav för förbrukning (DCC)

Europeiska kommissionen utfärdade den 17 augusti 2016 förordning 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare. Enligt förordningen bör harmoniserade regler för nätanslutning av förbrukningsanläggningar och distributionssystem fastställas i syfte att tillhandahålla en tydlig rättslig ram för nätanslutningar, främja unionsomfattande elhandel, säkerställa systemsäkerhet, underlätta integrationen av förnybara elkällor, öka konkurrensen och möjliggöra effektivare användning av elnät och resurser, vilket gynnar konsumenterna.
 
 

Nätanslutningskrav för system för högspänd likström (HVDC)

Europeiska kommissionen utfärdade den 26 augusti 2016 förordning 2016/1447 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Enligt förordningen bör harmoniserade regler för anslutning av HVDC-system och likströmsanslutna kraftparksmoduler fastställas i syfte att tillhandahålla en tydlig rättslig ram för nätanslutningar, främja unionsomfattande elhandel, säkerställa systemsäkerhet, underlätta integrationen av förnybara elkällor, öka konkurrensen och möjliggöra effektivare användning av elnät och resurser, vilket gynnar konsumenterna.
 
 
 
Se även: