Visa artiklar

Tillsynsmetoder för tillsynsperioden 2016 - 2023
 

Metoderna för tillsynen över skälig prissättning inom elnätsverksamheten 2016 – 2023.

Tillsynsmetoder under fjärde (1.1.2016–31.12.2019) och femte (1.1.2020–31.12.2023) tillsynsperioden

 

Begäran om utlåtande angående utkast till beslut om fastställande samt utkast till tillsynsmetoder

Energimyndigheten har upprättat utkast till beslut om fastställande samt utkast till tillsynsmetoder för tillsynsperioden 2016-2019 och 2020-2023 


Metoderna omfattar följande nätverksamhetshelheter 

-        distributionselnätsverksamhet och högspänningsdistributionselnätsverksamhet

-        stamnätsverksamhet

-        naturgasdistributionsverksamhet

-        naturgasöverföringsverksamhet

Nätinnehavare har möjlighet att ge ett utlåtande av utkasten.

Tillsynsmetoder 2016 - 2023

Utlåtandet ska tillställas Energimyndigheten senast 2.11.2015 per e-post till båda nedanstående addresser

kirjaamo(at)energiavirasto.fi

veli-pekka.saajo(at)energiavirasto.fi

 

Lausuntopyyntö 2. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016-2023

Energiavirasto Energiavirasto on laatinut 2. suuntaviivat valvontamenetelmiksi valvontajaksoille 2016 – 2019 ja 2020 – 2023. Suuntaviivat ovat verkkotoimintakohtaisia seuraavasti:  sähkön jakeluverkkotoiminta ja sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta, sähkön kantaverkkotoiminta,       maakaasun jakeluverkkotoiminta ja maakaasun siirtoverkkotoiminta.

Verkonhaltijoilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus antaa virastolle lausunto 2. suuntaviivoista. Lisäksi pyydämme lausuntoa liitteenä oleviin luonnoksiin tunnuslukumääräyksiksi.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään maanantaina 31.8.2015 sähköpostilla kumpaankin seuraavista osoitteista: kirjaamo(at)energiavirasto.fi ja veli-pekka.saajo(at)@energiavirasto.fi

Lausuntopyyntö ja verkkotoimintakohtaiset 2. suuntaviivat ovat tämän sähköpostin liitteenä. Jokaiselle verkonhaltijalle toimitetaan sen verkkotoimintaa koskevat suuntaviivat myös kirjepostina. Suuntaviivat ja niihin liittyvä aineisto löytyvät myös Energiaviraston kotisivuilta. 

Lausuntopyyntö
Maakaasu, siirtoverkko
Sähkö, kantaverkko
Tunnuslukumääräys, sähkö
Maakaasu, jakeluverkko
Sähkö, jakeluverkko
Tunnuslukumääräys, kaasu

 

Ensimmäinen versio suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016 - 2023

Energiavirasto on laatinut ensimmäiset versiot suuntaviivoista valvontamenetelmiksi valvontajaksoille 2016 – 2019 ja 2020 – 2023. Suuntaviivat ovat verkkotoimintakohtaisia seuraavasti:

Verkonhaltijoilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus antaa virastolle lausunto 1. suuntaviivoista.

Ensimmäinen versio Verkkotoimikohtaiset 1. suuntaviivat:

Sähkön kantaverkkotoiminta
Maakaasun siirtoverkkotoiminta
Sähkön jakeluverkkotoiminta
Maakaasun jakeluverkkotoiminta

 

Kohtuullinen tuotto (WACC)

Kohtuullisen tuottoasteen määrittäminen sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle (WACC)

Energiavirastossa on käynnissä sähköverkkotoiminnan 4. (2016-2019) ja 5. valvontajakson (2020-2023) sekä maakaasuverkkotoiminnan 3. (2016-2019) ja 4. valvontajakson (2020-2023) valmistelutyö. Työ on lähtenyt liikkeelle nykyisten valvontamenetelmien analysoinnilla ja kehityskohteiden hahmottelulla sekä näiden pohjalta verkonhaltijoille pidetyillä kuulemistilaisuuksilla.

Osana valmistelutyötä Energiavirasto on teettänyt selvityksiä myös ulkopuolisilla tahoilla. Energiaviraston Ernst & Young Oy:ltä tilaama selvitys valvontamenetelmissä sovellettavasta kohtuullisesta tuottoasteesta sitoutuneelle pääomalle valmistui 13.10.2014.

EY_kohtuullinen_tuotto_WACC_loppuraportti

Lisätietoja selvityksestä ja kohtuullisesta tuottoasteesta antaa ekonomisti Matti Ilonen, puhelin 029 5050 049. Valvontajakson yleiseen valmistelutyöhön lisätietoja antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puhelin 029 5050 023

 

Laatukannustin

Osana suuntaviivojen valmistelutyötä Energiavirasto on teettänyt selvityksiä myös ulkopuolisilla tahoilla. 27.10.2014 on valmistunut Energiaviraston Gaia Consulting Oy:ltä tilaama selvitys valvontamenetelmissä sovellettavasta laatukannustimesta.

Lisätietoja selvityksestä ja laatukannustimesta antaa yli-insinööri Tarvo Siukola, puhelin 029 5050 074. Valvontajakson yleiseen valmistelutyöhön lisätietoja antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puhelin 029 5050 023

 

Innovaatiokannustin

Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi

Energiavirastossa on parhaillaan käynnissä sähköverkkotoiminnan 4. (2016-2019) ja 5. valvontajakson (2020-2023) sekä maakaasuverkkotoiminnan 3. (2016-2019) ja 4. valvontajakson (2020-2023) valmistelutyö. Työ on lähtenyt liikkeelle nykyisten valvontamenetelmien analysoinnilla ja kehityskohteiden hahmottelulla sekä näiden pohjalta verkonhaltijoille pidetyillä kuulemistilaisuuksilla. Osana valmistelutyötä Energiavirasto on teettänyt selvityksiä myös ulkopuolisilla tahoilla. Ensimmäisenä on valmistunut Energiaviraston Gaia Consulting Oy:ltä tilaama selvitys valvontamenetelmissä sovellettavasta innovaatiokannustimesta.

Lisätietoja Innovaatiokannustimesta antaa laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, puhelin 029 5050 032. Valvontajakson yleiseen valmistelutyöhön lisätietoja antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puhelin 029 5050 023


Tehostamiskannustin

Energiavirastossa on käynnissä sähköverkkotoiminnan 4. (2016-2019) ja 5. valvontajakson (2020-2023) sekä maakaasuverkkotoiminnan 3. (2016-2019) ja 4. valvontajakson (2020-2023) valmistelutyö. Työ on lähtenyt liikkeelle nykyisten valvontamenetelmien analysoinnilla ja kehityskohteiden hahmottelulla sekä näiden pohjalta verkonhaltijoille pidetyillä kuulemistilaisuuksilla.

Osana valmistelutyötä Energiavirasto on teettänyt selvityksiä myös ulkopuolisilla tahoilla. Energiavirasto tilasi Sigma-Hat Economics Oy:ltä selvityksen valvontamenetelmissä sovellettavasta tehostamiskannustimesta.

Loppuraportti koostuu kahdesta osasta. Raportin ensimmäinen osa käsittelee tehostamiskannustinta sähkön jakeluverkkotoiminnan osalta. Raportin toinen osa käsittelee tehostamiskannustinta sähkön kantaverkkotoiminnan ja maakaasun siirtoverkkotoiminnan osalta sekä yleistä tehostamistavoitetta kaikkien verkkotoimintojen osalta.

Valvontajakson yleiseen valmistelutyöhön lisätietoja antaa johtaja Veli-Pekka Saajo puhelin 029 5050 023 

JAKELUVERKOT_loppuraportti
KANTA-SIIRTO-YLEINEN_loppuraportti
StoNED_laskentamalli ja lähtödata 20102015
Excel-ohje 02102015


 

Kalkylbok för uppskattning av skälig avkastning och justerat resultat för eldistributionsnätverksamheten 2016-2019

Energimyndigheten har tagit fram följande Excel-kalkylbok som ett hjälpmedel som innehavare av eldistributionsnät kan använda vid uppskattning av skälig avkastning och det faktiska justerade resultatet av eldistributionsnätverksamheten 2016–2019. Kalkylboken är anpassad enligt tillsynsmetoderna för fjärde och femte tillsynsperioden som Energimyndigheten publicerade 30 november 2015.

 
Kalkylboken är avsedd endast som ett riktgivande hjälpmedel för nätinnehavarna vid uppskattning av den skäliga avkastningen och det faktiska justerade resultatet av nätverksamheten. Resultaten av beräkningarna utgör inte juridiskt bindande fakta om beloppet av den skäliga avkastningen och det faktiska justerade resultatet för nätinnehavaren och resultaten kan inte använda som grund för tillsynsbeslut om nätinnehavarens ackumulerade över- eller underskott för tillsynsperioden.
 
Energimyndigheten svarar varken för kalkylbokens kompatibilitet eller interoperabilitet med användarens datasystem, eller för eventuella fel i kalkylboken eller för innehållet i de resultat som erhållits med kalkylboken. Energimyndigheten behåller upphovsrätten till kalkylboken. Användaren har rätt att kopiera och anpassa kalkylboken för användning i sin egen elnätsverksamhet.
 

Beräkning av skälig avkastning *

*uppdaterad 17.10.2018