Visa artiklar

Blanketter

Blanketterna ska undertecknas av en person som enligt bolagsordningen har rätt att teckna organisationens namn (t.ex. verkställande direktör, styrelseordförande, styrelseledamot) och skickas till Energimyndigheten på adressen: Energimyndigheten, Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors. Blanketten med basuppgifter om kraftverket kan även lämnas in med e-post till adressen tuotantotuki(at)emvi.fi (Ämne: Registrera kraftverk i SATU).

Blanketterna finns i elektronisk form här nedan.

Kraftverkens lönsamhetskalkyl 10.10.2016

Blankett för grundguppgifter om kontrollörer 1.1.2014

Elproducentens grunddatablankett 1.1.2014

Fullmaktsblankett för kontrollörerna 1.1.2014

Fullmaktsblankett för producenterna 1.1.2014

Kraftverkets grunddatablankett 1.1.2014

Nätinnehavarens utlåtande om ibruktagande av huvudtransformator