Visa artiklar

Ansökningsavgifter för produktionsstöd

Energimyndighetens ansökningsavgifter för produktionsstöd fr.o.m. 1.10.2015.

Prestation  Pris, euro
Beslut om förhandsbesked
Beslut om förhandsbesked enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 1 400
Beslut om godkännande och beslut om ändringen
Beslut om godkännande av ett vindkraftverk för systemet med produktionsstöd 2 600
Beslut om godkännande av biogaskraftverk, trädbränslekraftverk eller skogsfliskraftverk för systemet med produktionsstöd 4 800
Beslut om omfattande ändring av beslut om godkännande av vindkraftverk * 1300
Beslut om omfattande ändring av beslut om godkännande av biogaskraftverk, trädbränslekraftverk eller skogsfliskraftverk * 4 000
Beslut om mindre ändring av beslut om godkännande av vidkraftverk, biogaskraftverk, trädbränslekraftverk eller skogsfliskraftverk ** 1 000
Beslut om överföring av beslut om godkännande för systemet med produktionsstöd på annan verksamhetsutövare 2 200
Kvotbeslut
Beslut om fastställande av en kvot av vindkraftverkens totala kapacitet 1 900
Beslut om ändring av beslut om en kvot för vindkraftverk 950
Beslut om överföring av beslut om en kvot för vindkraftverk på annan elproducent 750
Beslut om utbetalning
Beslut om betalning av produktionsstöd till vindkraftverk 350
Beslut om betalning av produktionsstöd till biogaskraftverk, trädbränslekraftverk eller skogsfliskraftverk 500
Kontrollörer
Beslut om godkännande av kontrollör 3 400
Beslut om ändring av ett beslut om godkännande av kontrollör 1 500

 

*) Med omfattande ändring av godkännandebeslut avses ändringar på uppgiftskort 3 i ansökan om ändring, det vill säga ändringar i uppföljningsplanen gällande till exempel uppföljningen av bränslen. Ändringar av beslut som gäller flera olika uppgiftskort är likaså alltid omfattande ändringsbeslut.

**) Med mindre ändring av godkännandebeslut avses ändringar endast på uppgiftskort 2 i ansökan om ändring, med andra ord ändringar som gäller beräkningen av kraftverkets årsproduktion.