Visa artiklar

Statistik och beslut om produktionsstöd

Statistikuppgifter och beslut om produktionsstöd finns i den offentliga delen av SATU-systemet. Den offentliga delen är öppen för alla och ingen inloggning krävs. Den offentliga delen finns på adressen SATU

I den offentliga delen kan du se uppgifter om de kraftverk som godkänts i systemet med inmatningspris, beslut om produktionsstöd och grunderna för bestämning av inmatningspriser.

I avsnitten Beslut och Kontrollörernas beslut finns beslut som fattats om EMV:s produktionsstöd, så som beslut om godkännande och utbetalning.

I avsnittet kraftverk kan du söka uppgifter om de kraftverk som godkänts i systemet med inmatningspris. Du kan söka uppgifter om kraftverk med hjälp av olika sökkriterier. Uppdatera alltid sökningen med Sök-knappen när du ändrar sökkriterierna.

En lista på de kraftverk som omfattas av sökningen visas i resultatfönstret. Resultatfönstret är indelat i 11 kolumner (t.ex. kraftverkets namn, elproducent, nominell effekt), men om du så önskar kan du välja vilka kolumner som ska visas.

Efter sökningen kan du skriva ut uppgifterna eller överföra dem till ett kalkylprogram. Det finns knappar för detta nedanför resultatfönstret.

Du kan också jämföra resultaten med varandra genom att välja bland sökresultaten (välj i rutan som finns i högra kanten av resultatfönstret) och klicka på knappen Jämför. Nedanför sökresultaten finns också raden Totalt. Om du till exempel vill se den sammanlagda nominella effekten av generatorerna i de vindkraftverk som godkänts kan du som sökkriterium välja Vindkraftverk, klicka på Sök kraftverk och sedan se summan på raden Totalt under kolumnen Nominell effekt i resultatfönstret.

Du kan också se de sökta kraftverken på en karta, för detta ändamål finns knappen Visa på kartan nedanför resultatfönstret. Kraftverkstyperna visas med symboler i olika färger på kartan. Symbolerna visas i en skala som baserar sig på den sammanlagda nominella effekten av generatorerna i vindkraftverkstypen. När du klickar på symbolen öppnas ett fönster med basuppgifter om kraftverket. Via länken till Visa beslut, som också finns i fönstret, kan du se på de beslut som fattats om ifrågavarande kraftverk.