Visa artiklar

Börja använda SATU

Kontakterna med Energimyndigheten i frågor som gäller produktionsstöd sköts i huvudsak i det elektroniska systemet SATU. I systemet finns e-anvisningar som fungerar som ifyllnadsanvisningar till de punkter som efterfrågas på blanketterna i SATU. De ord som har märkts ut med fet stil i nedanstående text är länkar.

Inlämnande av basuppgifter om elproducenten och fullmakt

För att sköta ärenden i SATU krävs att elproducenten lämnar in en blankett med basuppgifter om sig själv, en blankett med basuppgifter om kraftverket och en fullmakt till Energimyndigheten.

Med fullmakten utser elproducenterna ett eller flera av sina ombud till användare av systemet. För varje person som ges fullmakt ska en separat fullmaktsblankett lämnas in till Energimyndigheten. Användarna som har fått fullmakt av elproducenten kan med hjälp av sina bankkoder logga in i SATU på systemets förstasida.

För varje bolag ska ett exemplar av blanketten för basuppgifter om elproducenten lämnas in. Energimyndigheten skapar en egen ingångssida för elproducenten i SATU utifrån blanketten för basuppgifter om elproducenten.

En blankett för basuppgifter om kraftverket ska lämnas in för varje kraftverk i fråga om vilket produktionsstöd söks. Energimyndigheten skapar en egen ingångssida i SATU för varje kraftverk utifrån blanketterna för basuppgifter om kraftverket. Ansökningar och anmälningar påbörjas på kraftverkets ingångssida i SATU.

När Energimyndigheten har skapat egna sidor för elproducenten och dennes kraftverk skickar SATU ett e-postmeddelande om detta till elproducentens kontaktpersoner.

Blanketten för basuppgifter om elproducenten och fullmakterna ska undertecknas i enlighet med elproducentens bolagsordning (till exempel verkställande direktören, styrelseordföranden, en styrelseledamot eller någon annan med firmateckningsrätt).

Blanketterna för basuppgifter om elproducenten och fullmaktsblanketterna ska lämnas in till Energimyndigheten per post på adressen: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors. Blanketterna för basuppgifter om kraftverket kan även lämnas in per e-post på adressen tuotantotuki(at)energiavirasto.fi (rubrik: Kraftverk till SATU).

Till SATU och BRUKSANVISNING

I SATU finns dessutom e-anvisningar, som fungerar som ifyllnadsanvisningar för de punkter som efterfrågas i ansökningarna. Man öppnar e-anvisningen genom att klicka på det gröna frågetecknet framför en fråga.