Visa artiklar

RES-utbildare

Energimyndigheten sköter de myndighetsuppgifter som anknyter till lagen om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi.

Genom lagen införlivas RES-direktivets krav om certifiering av installatörer av små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcells- och solvärmesystem, system för ytnära jordvärme samt värmepumpar i den finländska lagstiftningen. Det är fråga om ett frivilligt certifieringssystem.

Energimyndigheten informerar om detta via denna webbplats och per e-post. Frågor och begäran om att bli upptagen på sändlistan för RES-utbildare kan skickas till adressen res-kouluttajat(at)energiavirasto.fi.

Länkar: