Visa artiklar

Utsläppshandel

I Finland regleras utsläppshandeln av utsläppshandelslagen samt förordningar. Enligt utsläppshandelslagen fungerar Energimyndigheten som Finlands nationella utsläppshandelsmyndighet. Till utsläppshandelsmyndighetens uppgifter hör bland annat att bevilja och övervaka utsläppstillstånd, upprätthålla utsläppshandelsregister, övervaka att skyldigheterna som utsläppshandeln medför efterföljs samt att godkänna utsläppshandelskontrollörerna.