Visa artiklar

Anvinsningar

Här nedan hittar du anvisningar och andra bestämmelser som rör produktionsstöd.


Dokumenten i katalogen:

Uppföljningsanvisning
Att ansöka om stöd till produktion av el från förny-bara energikällor och uppföljningsskyldigheter som gäller för stödet.

Sammanfattning av produktionsstödssystemet
Energimyndighetens sammanfattning av produktionsstödssystemet.

Ansökan om att bli upptagen i tariffsystemet - kvotbeslut
Illustration av hur man ansöker om upptagande av ett vindkraftverk i tariffsystemet utan kvotbeslut och med stöd av kvotbeslut.

Årsöversikt
Årsöversikten är ett schema som visar när ansökningar om godkännande och utbetalning senast ska göras för att elproducenten ska bli godkänd för stöd för en viss prisperiod eller för att erhålla stödpengar för en viss period.

Ansökningsavgifter för produktionsstöd