Visa artiklar

Motivan energiatyöohjelma

Energiavirasto tilaa vuosittain valtion 100 % omistamalta Motiva Oy:ltä tehtäviä, jotka liittyvät energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistoimien toimeenpanoon ja hallinnointiin, toimien säästövaikutusten arviointiin sekä EU:n direktiivien ja muiden kansainvälisten sitoumusten mukaisiin raportointeihin liittyviä tehtäviä. Tilattavat tehtävät liittyvät työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluviin toimiin. Motivan energiatyöohjelmassa on viisi toiminta-aluetta:

·       seuranta ja vaikutusten arviointi

·       energiatehokkuussopimustoiminta

·       energiakatselmus- ja analyysitoiminta

·       uusiutuvan energian edistäminen

·       viestintä ja tiedonvaihto

Energiavirasto rahoittaa ja ohjaa lisäksi omana kokonaisuutenaan kuluttajien energianeuvontaa sekä erikseen sovittavia kansallisia tavoitteita tukevia kansainvälisiä erillishankkeita.

Vuonna 2014 Energiavirasto tilasi energiatehokkuuden ja uusituvan energian edistämiseen liittyviä tehtäviä Motiva Oy:ltä 3,4 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 toimintaa on suunniteltu 2,6 miljoonan euron pohjalta.    

Energiaviraston tehtävät

Motivan energiatyöohjelman rahoitus- ja ohjausvastuu. Tehtävä siirtyi Energiavirastolle työ- ja elinkeinoministeriöltä vuoden 2014 alussa.

Lisätietoa

Ryhmäjohtaja Heikki Väisänen, puh 029 5050 120