Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Ny anvisning för sökande av kompensationsstöd vid utsläppshandel

Den nya anvisningen för ansökan av kompensationsstöd för indirekta kostnader vid utsläppshandel finns nu på Energimyndighetens webbplats.

Anvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av stödsystemet samt instruktioner för registrering i stödsystemet och inlämnande av stödansökan.

Den svenska versionen av anvisningen publiceras på Energimyndighetens webbplats i juli.

Även webbsidorna om kompensationsstödet har setts över: energiavirasto.fi/kompensaatiotuki. Där finns den viktigaste informationen om stödansökningar och beviljande av stöd.

Energimyndighetens mål är att verksamhetsutövare ska kunna lämna in anläggningsspecifika stödansökningar via Energimyndighetens elektroniska kundsystem från och med augusti 2017. Ansökningarna ska lämnas in senast 30 september 2017.

De erforderliga uppgifterna i ansökan om kompensationsstöd ska ha verifierats av en kontrollör och kontrollören ska ha godkänts av Energimyndigheten.

Frågor och förfrågningar om kompensationsstödet kan skickas per e-post till kompensaatiotuki@energiavirasto.fi


Visa artiklar