Visa artiklar

Naturgasnäten

Energimyndigheten övervakar att både den nationella naturgasmarknadslagstiftningen och unionens naturgasmarknadslagstiftning iakttas och främjar verksamheten på den konkurrensbaserade elmarknaden. Energimyndighetens mål är att i fråga om naturgas säkerställa leveranssäkerhet, ett konkurrenskraftigt pris och skäliga serviceprinciper för energianvändarna genom att främja effektiva och säkra nationella och regionala el- och naturgasmarknader samt inre marknader för el inom Europeiska unionen samt genom att säkerställa att marknaderna fungerar på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön.