Begäran om utlåtande

 

Begäran om utlåtande för prissättningsmetoder för anslutning
 

Energimyndigheten ber om Ert utlåtande om utkastet för prissättningsmetoder för anslutning. Utlåndet bes att skickas per e-post senast 14.12.2018 till adressen kirjaamo@energiavirasto.fi och som kopia till lasse.simola@energiavirasto.fi.

Begäran om utlåtande för prissättningsmetoder för anslutning
Metoderna för prissättning av elanslutningar 
Kapacitetsreserveringsavgiftskalkyl 2019  utkast

 

Kaikki lausuntopyynnöt suomeksi