Visa artiklar

Godkännande som kontrollör

 
 
Innan kontrollören ansöker om godkännande hos Energimyndigheten ska denne ha ansökt om ackreditering hos FINAS. Efter att ha blivit ackrediterad och tillfälligt godkänd ska kontrollören inom utsatt tid ansöka om att bli officiellt godkänd hos Energimyndigheten.
 
Kontrollören ska göra en så kallad kompletterande ansökan om godkännande i SATU i fråga om ackrediteringen. Energimyndigheten returnerar ansökan för komplettering på kontrollörens begäran, varvid kontrollören fyller i den information som saknas i ansökan. Därefter kan Energimyndigheten fatta ett beslut om godkännande av kontrollören. Efter det officiella beslutet om godkännande kan kontrollören även verifiera produktionsrapporter som lämnas in i samband med ansökningar om utbetalning. Beslutet om godkännande som kontrollör är avgiftsbelagt.
 
Närmare anvisningar om hur man ansöker om att bli kontrollör och om kontrollörens uppgifter finns i Kontrollörsanvisningen.

 

Officielt godkända kontrollörer

 

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab (vindflöd, skogsflis)

Enemi Oy (vindflöd, biogas, skogsflis, trädbränsle)

Inspecta Sertifiointi Oy (vindflöd, skogsflis)

ÅF-Consult Oy (vindflöd, biogas, skogsflis, trädbränsle)

Teqniq Wind Oy (vindflöd)