Visa artiklar

Historia

Energimarknadsverket inledde sin verksamhet under namnet Elmarknadscentralen efter att elmarknadslagen trädde i kraft den 1 juni 1995. Elmarknadscentralen bytte namn till Energimarknadsverket den 1 augusti 2000. Samtidigt utvidgades dess uppgifter till att även omfatta tillsyn av naturgasmarknaden.

Efter att lagen om utsläppshandel trädde i kraft år 2004 påfördes verket även uppgiften som utsläppshandelsmyndighet. Uppgifterna ökade ytterligare i början av år 2011, när verket började administrera stödsystemet för elproduktion med förnybara energikällor.

När verkets uppgifter utökades ännu en gång från och med början av år 2014, efter att arbets- och näringsministeriet till verket överfört vissa uppgifter inom främjandet av energieffektivitet och användning av förnybar energi, bytte verket namn till Energimyndigheten.

Arbetet för att främja marknaderna såväl i Finland och Norden som i hela Europa har markant ökat Energimyndigheten ansvarsområden och uppgifter som tillsynsmyndighet. År 1995 skötte den nya myndigheten, Energimarknadscentralen, sina uppgifter med sex anställda tjänstemän. I början av år 2014 är antalet anställda 70.