Visa artiklar

Energieffektivitetsavtal

Energieffektivitetsavtal är centrala vid det nationella genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. De frivilliga avtalen mellan ministerier, branschförbund, företag och sammanslutningar bidrar till att främja energieffektiviteten inom olika sektorer. Den rapportering av åtgärder för energieffektivisering som ingår i avtalssystemet utgör en viktig del av Finlands rapportering av energisparande till EU.

Innevarande avtalsperiod 2017–2025 är en fortsättning på systemet med energisparavtal som inrättades 2008.

Mer information finns på www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Avtalsbranscherna 2017–2025


Energieffektivitetsavtal för näringslivet (ansvarigt ministerium ANM)
Industri
Energisektorn
Servicesektorn

Energieffektivitetsavtal för kommunsektorn (ansvarigt ministerium ANM)
Städer
Kommuner
Samkommuner

Energieffektivitetsavtalet HÖYLÄ IV (ansvarigt ministerium ANM)
Flytande eldningsbränslen
Oljeeldade fastigheter

Energieffektivitetsavtal för fastighetssektorn
Bostadsfastigheter (ansvarigt ministerium MM)
Fastigheter med verksamhetslokaler (ansvarigt ministerium KM)

Lantbrukens energiprogram (ansvarigt ministerium JSM)

Energimyndighetens uppgifter
 

Energimyndigheten deltar i beredningen, utvecklingen och genomförandet av energieffektivitetsavtalen under styrning av Arbets- och näringsministeriet.

Motiva Oy, som ägs av staten, sköter på uppdrag av Energimyndigheten uppgifter som hänför sig till genomförande av avtalet samt information, rapportering och uppföljning.

Stöd för projekt med konventionell teknik inom systemet för energieffektivitetsavtal kan ansökas hos Arbets- och näringsministeriet.


Mer information: Juha Toivanen, överingenjör, tfn 029 5050 083