Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna 2017

Verksamhetsutövare som har ett av Energimyndigheten godkänt hållbarhetssystem, ska före den 2 april 2018 till Energimyndigheten skicka en rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna 2017 och kontrollörens granskningsrapport om tillämpningen av hållbarhetssystemet.

Bestämmelserna om lämnande av rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ändrades genom en lagändring som trädde i kraft den 3 juli 2017. Enligt de ändrade bestämmelserna ska rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna från och med början av 2018 skickas till Energimyndigheten före slutet av mars följande kalenderår. Tidigare skulle rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna skickas till Energimyndigheten före slutet av februari följande kalenderår.

Även kontrollörens granskningsrapport om tillämpningen av hållbarhetssystemet ska skickas till Energimyndigheten i samband med lämnandet av rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna före slutet av mars.

Anvisningen för att lämna rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna och redogörelsemallen översätts och publiceras på Energimyndighetens webbplats i januari.

Mer information: teknisk expert Aino-Mari Keskinen, tfn 029 5050 091 och ledande expert Maiju Seppälä, tfn 029 5050 048.


Visa artiklar