Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

« Tillbaka

26 anbud i anbudsförfarandet om stöd för förnybar energi

Energimyndigheten fick sammanlagt 26 anbud i det teknologineutrala anbudsförfarandet om stöd för förnybar energi (premiesystemet). Alla anbud är vindkraft. Anbudens sammanräknade årliga elproduktion är drygt 4 terawattimmar. Anbud kan godkännas för högst 1,4 terawattimmar.

I anbudsförfarandet lämnade elproducenterna anbud på premien och den årliga produktionsmängden av el. Elproducenterna som lämnat de lägsta anbuden har den största framgången i anbudsförfarandet. Energimyndigheten har påbörjat granskningen av anbuden. Målsättningen är att avgöra anbudsförfarandet utan fördröjning.

Varje elproducent som godkänns i premiesystemet beviljas den premie som elproducenten har angett i sitt anbud (pay-as-bid). Stödet som betalas ut avgörs på basen premien och marknadspriset på el.  Stödet är lika med premien då medelvärdet för el under tre månaders tid inte överstiger riktpriset på el (30€/MWh). Stödet är rörligt då marknadspriset överstiger riktpriset. Inget stöd betalas då marknadspriset är minst lika stort som summan av riktpriset på el och premien i enlighet med anbudet.

Kraftverk som godkänns i premiesystemet erhåller stöd på basen av realiserad produktion.  Stödtiden är 12 år. En förutsättning för att stöd erhålls är att kraftverket ska producera elektricitet inom tre år från att avgörandet av anbudsförfarandet har tillkännagivits.

Medan anbuden granskas kommer Energimyndigheten inte att överlåta uppgifter om anbudshandlingarna eller handlingar som utarbetats för granskningen av anbuden.

 

Ytterligare information:

Direktör Pekka Ripatti, pekka.ripatti@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 075

Konkurrenssakkunnig Roland Magnusson, roland.magnusson@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 111


Visa artiklar