Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Utkast till anvisningar för anbudsgivare är ute för kommentarer

Meddelande 19.9.2018 

 

Utkast till anvisningar för anbudsgivare är ute för kommentarer 

Energimyndigheten har publicerat ett utkast till anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet om förnybar energi och begär kommentarer  till utkastet. Kommentarerna till utkastet ska skickas senast 8.10.2018 kl. 12:00 per e-post till tuotantotuki(a)energiavirasto.fi. Utkastet har publicerats på Energimyndighetens webbplats: 

Energimyndigheten verkställer konkurrensutsättningen av stöd så att tiden för inlämning av anbud är 15.11.2018-31.12.2018.  

 

Mer information 

Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen tuotantotuki(a)energiavirasto.fi, därifrån styrs de vidare till rätt person. 

Konkurrenssakkunnig Roland Magnusson (roland.magnusson(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 111) 
Ledande expert Maiju Seppälä (maiju.seppala(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 048) 
Direktör Pekka Ripatti (pekka.ripatti(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 075) 
Jurist Inkeri Lilleberg (inkeri.lilleberg(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 121) 


Visa artiklar