Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Ny tjänst för kontroll av rättigheter att hantera ärenden har öppnats

Energimyndigheten har öppnat en ny tjänst där företrädare för kundföretag kan kontrollera sina rättigheter att hantera ärenden i Energimyndighetens e-tjänster.

Genom att logga in i tjänsten kan man se sin roll – i varje företag som loggat in i företagsregistret – och på det sättet kontrollera vilka rättigheter rollen har att hantera ärenden i Energimyndighetens e-tjänster.

För närvarande syns bara de fullmakter som hör samman med premiesystemet för förnybar energi, men funktionen kommer senare att täcka samtliga Energimyndighetens e-tjänster.

I tjänsten loggar man in via Suomi.fi-identifikation.

De uppgifter som visas grundar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens tjänst Suomi.fi, och förvaras inte hos Energimyndigheten.

Energimyndigheten påminner nya personer som hanterar ärenden med myndigheten att kontrollera sina fullmakter i tid. Det kan hända att det är värt att ändra bolagsordningen så att företaget har företrädare eller möjlighet att befullmäktiga personer i tjänsten Suomi.fi. Det lönar sig att beakta denna möjlighet eftersom Suomi.fi-identifikation kommer att användas bredbasigt för myndighetsärenden.

Identifiering och fullmakt att lämna anbud i premiesystemet, presentation av information 20.9.2018 (på finska).

Kontrollera kontaktbehörighet

Mer information: expert Jari Nurmi, tfn 029 5050 054.

 

 


Visa artiklar