Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Ny tjänst för kontroll av rättigheter att hantera ärenden har öppnats

Energimyndigheten har öppnat en ny tjänst där företrädare för kundföretag kan kontrollera sina rättigheter att hantera ärenden i Energimyndighetens e-tjänster.

Genom att logga in i tjänsten kan man se sin roll – i varje företag som loggat in i företagsregistret – och på det sättet kontrollera vilka rättigheter rollen har att hantera ärenden i Energimyndighetens e-tjänster.

För närvarande syns bara de fullmakter som hör samman med premiesystemet för förnybar energi, men funktionen kommer senare att täcka samtliga Energimyndighetens e-tjänster.

I tjänsten loggar man in via Suomi.fi-identifikation.

De uppgifter som visas grundar sig på uppgifterna i Befolkningsregistercentralens tjänst Suomi.fi, och förvaras inte hos Energimyndigheten.

Energimyndigheten påminner nya personer som hanterar ärenden med myndigheten att kontrollera sina fullmakter i tid. Det kan hända att det är värt att ändra bolagsordningen så att företaget har företrädare eller möjlighet att befullmäktiga personer i tjänsten Suomi.fi. Det lönar sig att beakta denna möjlighet eftersom Suomi.fi-identifikation kommer att användas bredbasigt för myndighetsärenden.

Identifiering och fullmakt att lämna anbud i premiesystemet, presentation av information 20.9.2018 (på finska).

Kontrollera kontaktbehörighet

Mer information: expert Jari Nurmi, tfn 029 5050 054.

 

 


Visa artiklar