Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Anbudsförfarande om stöd för förnybar energi

Ändringen av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor träder i kraft den 25.6.2018. Enligt lagförändringen ska Energimyndigheten ordna ett teknikneutralt anbudsförfarande för förnybar energi, enligt vilket en elproducent godkänns till premiesystemet. Tariffsystemet med inmatningspris för biogaskraftverk och trädbränslekraftverk stängs för nya kraftverk i slutet av året. Anbud till premiesystemet kan lämnas av producenter av el med vindkraft, solkraft, biomassa, biogas och vågkraft.

Den årliga produktionsmängden, som uppgår till totalt 1,4 terawattimmar, är föremål för anbudsförfarandet. Den konkurrensutsätts på en gång. Elproducenterna lämnar anbud om med vilken premie och hur mycket det är redo att producera el. Stödnivån baserar sig på en fast och rörlig premie. Stödet bestäms på basen av mängden elektricitet som har producerats. De projekt som lämnat anbud om den minsta premien för den el som produceras har den största framgången i anbudsförfarandet. 

Ordnandet av anbudsförfarandet kräver att en fullmakt för ordnandet ges i första tilläggsbudgeten för 2018.

Enligt det preliminära tidsschemat ska anbuden lämnas in 15.11.2018-31.12.2018.

Energimyndigheten meddelar närmare på sin webbplats om ordnandet av anbudsförfarandet och tidsschemat i juli. Dessutom ordnar Energimyndigheten ett informationsmöte om anbudsförfarandet i Helsingfors den 20.9.2018


Ytterligare information:

 


Visa artiklar