Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Den finska utsläppshandelssektorns utsläpp minskade med 2,1 miljoner ton 2017

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 25,1 miljoner ton 2017. År 2016 uppgick utsläppen till 27,2 miljoner ton. Utvecklingen av utsläppen under den pågående utsläppshandelsperioden presenteras i bilagan.  

Användningen av förnybara bränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna ökade inom utsläppshandelssektorn med cirka 4,6 procent jämfört med året innan (beräknad som energimängd). Förbrukningen av stenkol, naturgas och torv minskade jämfört med året innan. Förbrukningen av de viktigaste bränslena som energi presenteras i bilagan. Utvecklingen av utsläppen påverkas av bland annat variationer i efterfrågan på uppvärmningsenergi till följd av vädret samt de nordiska ländernas vattenläge som särskilt inverkar på börspriset på el och därigenom även på efterfrågan på separat elproduktion. 

Alla företag som omfattas av lagen om utsläppshandel ska senast den 31 mars lämna en verifierad rapport till unionsregistret om föregående års koldioxidutsläpp. För 2017 lämnade 553/554 företag rapporten inom utsatt tid. De uppgifter som saknas uppdateras i bilagorna när de har lämnats till Energimyndigheten.
 
 
Tilläggsuppgifter:
Tuulia Lepistö, direktör, tfn 029 5050 041
Simo Nurmi, överdirektör, tfn 029 5050 011

Visa artiklar