Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Utredning om tillsynsmetoder som stöder laststyrning är klar

Energimyndigheten inledde i oktober 2017 upphandlingen av en utredning om olika tillsynsmetoders effekter med tanke på ökad laststyrning samt eventuell utveckling av tillsynsmetoderna för att främja laststyrningen. Utredningen skulle svara på hur man i andra länder har använt tillsynsmetoder för att främja laststyrning och hur detta har gynnat elanvändarna.

Dessutom skulle det i slutrapporten ingå rekommendationer för hur tillsynsmetoderna i Finland kunde utvecklas så att de främjar laststyrning.

Utredningen är nu klar och slutrapporten finns på finska:

 
 

Upplysningar lämnas av Tiina Karppinen, ledande expert, tfn 029 5050 035, och Veli-Pekka Saajo, direktör, tfn 029 5050 023.


Visa artiklar