Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

« Tillbaka

Anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet om stöd för förnybar energi har publicerats

Energimyndigheten har publicerat anvisningar för deltagarna i anbudsförfarandet om stöd för förnybar energi. Deltagarens anvisningar kompletterar produktionsstödslagen och ställer upp enhetliga ramar för utvärderingen av anbuden samt för godkännandet och förkastandet av anbuden. I anvisningarna har frågorna som ställdes på informationsmötet i Helsingfors 20.9.2018 samt kommentarerna som gjordes till anvisningsutkastet beaktats.

Anvisningarna har publicerats på Energimyndighetens webbplats:

https://www.energiavirasto.fi/sv/preemiojarjestelma (på svenska)

https://www.energiavirasto.fi/preemiojarjestelma (på finska)

För att säkerställa en jämlik behandling av dem som deltar i anbudsförfarandet kommer Energimyndigheten inte att ge enskilda aktörer linjedragningar eller tolkningar som gäller förutsättningarna för deltagandet i anbudsförfarandet, anbudens godkännande eller avgörandet av anbudsförfarandet. Frågor som gäller anbudsförfarandet avgörs slutligen i samband med att anbuden behandlas.

All kommunikation och information som gäller anbudsförfarandet publiceras på Energimyndighetens webbplats.

 

Tilläggsinformation om anbudsförfarandet

Det primära sättet att ta kontakt vid frågor som berör anbudsförfarandet är via e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen tuotantotuki(a)energiavirasto.fi, därifrån styrs de vidare till rätt person.

Konkurrenssakkunnig Roland Magnusson (roland.magnusson(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 111)

Ledande expert Maiju Seppälä (maiju.seppala@energiavirasto.fi, tfn 029 5050 048)

Direktör Pekka Ripatti (pekka.ripatt(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 075)

Jurist Inkeri Lilleberg (inkeri.lilleberg(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 121)

 

Behörighet att sköta ärenden

Anbuden lämnas in elektroniskt. Tiden för inlämning av anbud är 15.11.2018-31.12.2018. Anbudet kan inte lämnas in om behörigheten att uträtta ärenden saknas. Energimyndigheten uppmanar de personer som uträttar ärenden i elproducenternas namn att i god tid före 15.11. kontrollera att deras behörigheter att uträtta ärenden är i skick.

Behörigheterna att uträtta ärenden kan kontrolleras på: http://oikeudet.energiavirasto.fi/

Tilläggsinformation om behörigheter att uträtta ärenden

Sakkunnig Jari Nurmi (jari.nurmi(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 054)


Visa artiklar